Een tijdje geleden werd ik in mijn rol van moeder gevraagd of ik kinderen wilde vervoeren van school naar een excursieplek. En zo reed ik met een auto vol pubers richting het Brabantse land. Op de terugweg, toen er nog één jongen op de achterbank ‘hing’, stelde ik hem de vraag of hij al wist welke opleiding hij na zijn examen ging volgen. En wat ik niet verwachtte gebeurde; ik kreeg een uitgebreid verhaal over de voorgenomen opleiding inclusief een beeld van zijn toekomst. In geuren en kleuren deed hij uit de doeken hoe hij zijn toekomst voor zich zag, hoe hij de beste van Europa ging worden in zijn vak, welk aanbod hij zou hebben om exclusief te zijn en hoe zijn bedrijf zou uitgroeien tot een Europees en op termijn wereldwijd zakenimperium. En dat alles al hangend op de achterbank, de ogen in de verte starend en met een grote glimlach om zijn mond. Vanaf mijn positie kon ik het via de achteruitkijkspiegel allemaal aanschouwen. Mijn eerste reactie was, zoals velen dat vaak doen, om kritisch te worden en te onderzoeken of alles wat hij zich voorstelde wel waarheid zou kunnen worden. Gelukkig kon ik mezelf net op tijd terugfluiten. Want wat zou het jammer geweest zijn als ik met mijn ratio het beeld dat deze jongen had, te verstoren door kritische vragen te stellen. Hij zag het helemaal voor zich en voor hem was het een reëel toekomstbeeld. Ik was zojuist getuige geweest van een staaltje focus neerzetten waar je ‘u’ tegen zegt.

De kracht van visualisatie
De droom die deze jongen had werd door hem gevisualiseerd. En door een beeld zo voor je te zien, in te kleuren en aan te vullen, gaat het leven. Het wordt je eigen waarheid en opstapje naar je werkelijkheid. De beste uitvindingen beginnen met een fantasiebeeld dat ergens is ontstaan. En hoe sterker dat beeld wordt neergezet hoe groter de kans dat het ooit werkelijk een product wordt. Zo is het ook met sollicitaties. Je kunt een cv nog zo mooi maken, maar als het zinnen zijn met slechts jargon uit de branche, en ik er als buitenstaander geen snars van begrijp, dan zal ik diegene nooit uitnodigen voor een gesprek. Want wat doet die persoon dan wérkelijk? Ook hier geldt; schep een beeld voor de lezer. Zorg dat de lezer het voor zich ziet gebeuren. En dat bijna ‘kinderlijke’ visualiseren en inkleuren vanuit hoe het beeld er in gedachte uit mag zien, is het meest krachtige middel om focus te houden, op alle vlakken. Helaas zijn wij dat als volwassene zo vaak verleerd. 

Het belang van focus
En hoe komt het dat we focus houden zo verleerd zijn? Omdat je als volwassene leert te denken in termen van wat haalbaar is. Het kind van zes dat fantaseert over dat ie later net zo’n goede voetballer als Messie wordt, heeft naarmate hij ouder wordt vaak genoeg gehoord dat dat maar voor slechts een enkeling is weggelegd. We leren onderweg te denken in beperkingen. Maar juist dat fantastisch ingekleurde plaatje is het houvast dat je nodig hebt als je je droom wilt waarmaken. Maar niet alleen dan. Ook als je na een periode van langdurige stress niet meer weet wat je nu eigenlijk wilt in het leven, dan ben je op zoek naar houvast.  En dat is het mooie van coaching. Je mag iemand mee op reis nemen en het meest ideale beeld laten schetsen. En mocht dat beeld niet haalbaar zijn, dan heb je wel focus aangebracht; een stip op de horizon waarvoor het de moeite waard is om uit je comfortzone te stappen.

Meer weten?
Mail me gerust dan kijken we hoe we in jouw leven en loopbaan opnieuw focus kunnen aanbrengen.
Info@werkenleefvitaal.nl