Vitaal leven, vitaal werken

Er wordt tegenwoordig steeds meer gesproken over leefstijl en vitaliteit op de werkvloer; maar wat is dat eigenlijk? Wat is vitaliteit? Houdt dat in dat je fysiek gezond bent? Of gaat het juist om mentaal sterk zijn? Heeft het iets te maken met emotie en balans? Gaat het erom dat je bruist van energie? Of draait het om positief in het leven staan? Het antwoord is niet makkelijk; kort gezegd kun je zeggen dat het gaat om een positieve balans tussen hoofd, hart, lichaam en ziel.

Bevorderen van vitaliteit op de werkvloer
Wat je vaak ziet is dat bedrijven worstelen met de vraag in welke mate zij zich mogen mengen in de persoonlijke vitaliteit van de medewerker. Ben je daar als werkgever verantwoordelijk voor of zou je je daar als werkgever überhaupt wel mee moeten bemoeien? Feit blijft dat de cijfers uitwijzen dat een fitte medewerker productiever is en langer inzetbaar blijft. Reden genoeg om vitaliteit op de agenda te zetten.

En als vitaliteit ontbreekt op de werkvloer?

 • Dan zijn medewerkers minder lang inzetbaar
 • Dan stagneert kennisoverdracht en ontwikkeling
 • Dan bemerk je negatieve gevolgen in de continuïteit
 • Dan daalt het gevoel van collegialiteit en loyaliteit
 • Dan zijn medewerkers minder flexibel
 • Dan heeft dat negatieve invloed op het arbeidsproces
 • Dan nemen verzuimkosten toe

Wat levert vitaliteit als aandachtspunt op?

 • Medewerkers die zich gezien en gehoord voelen
 • Fittere en energiekere medewerkers
 • Medewerkers die daardoor langer inzetbaar blijven
 • Een snelle en adequate inzet van medewerkers in een maatschappij die steeds sneller wordt
 • Meer klantvriendelijke medewerkers
 • Positief effect op relaties, welzijn en ziektekosten
 • Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen over hun loopbaan
 • Een antwoord op de arbeidsmarkt die om fitte medewerkers vraagt
 • Verlaging ziekteverzuim

Hoe krijg je de medewerker in beweging richting betere leefstijl en meer vitaliteit?

Dat is een lastig vraagstuk waar veel HR-medewerkers nog niet in geschoold zijn. Belangrijk is dat er integrale aanpak wordt toegepast die alle aspecten belicht; emotioneel, sociaal, spiritueel, fysiek- en zelfsturend vermogen. Werk & Leef Vitaal kan u hierbij ondersteunen.

Unieke aanpak richting een vitale leefstijl

Monique van Haaren heeft met haar ervaring als arbo-adviseur veel kennis op het gebied van leefstijl & vitaliteit. Met haar expertrol als loopbaan- en vitaliteitscoach is dit een unieke combinatie om werkgevers en werknemers te ondersteunen in de aanpak naar een betere leefstijl en vitaliteit. Hierbij maakt zij gebruik van het Balansmodel van MARK Academy die leefstijl en vitaliteit vanuit 5 dimensies benadert.

Waarom deze integrale aanpak?

 • Omdat het positief effect heeft op o.a. relaties, energieniveau, welzijn, ziektekosten en verzuim
 • Omdat je met gezonde leefstijl langer inzetbaar blijft
 • Omdat je vanuit een fit lijf de energie ervaart om regie over je loopbaan te nemen
 • Omdat de arbeidsmarkt vraagt om fitte medewerkers
 • Omdat er een fysieke veranderwens is (afvallen, meer energie, betere conditie, minder stress)
 • Omdat een fitte medewerker een klantvriendelijker medewerker is
 • Omdat een fitte medewerker een hogere productiviteit heeft
 • Omdat werkgevers hiermee drastisch besparen op de kosten van ziekteverzuim
Bronvermelding “Dit integrale balansmodel is ontwikkeld door MARK Academy voor Levenskunst

Meer weten over vitaliteit op de werkvloer?