Bevorderen van mobiliteit

Veel bedrijven vinden het lastig medewerkers in beweging te krijgen. Wat brengt hen überhaupt in beweging?
Mensen zijn zekerheidsdieren en houden graag vast aan oude gewoonten en patronen. Een afwachtende houding maakt dat men niet op eigen initiatief in beweging komt.

Wat is de consequentie als u niets doet?

  • Ontwikkeling kennis bedrijf stagneert, marktpositie neemt af
  • Ambitie van de medewerkers neemt af
  • Motivatie bij medewerkers neemt af
  • Ziekteverzuim neemt toe

Hoe zou het zijn als medewerkers de regie weer terugpakken?

Bedrijven waar medewerkers worden ondersteund of aangespoord zich te blijven ontwikkelen zijn veel beter voorbereid op onverwachte wendingen. Zij zijn veel beter in staat in te spelen op trends in de branche of veranderingen in het economisch klimaat. Dit komt uiteindelijk het imago en stabiliteit van het bedrijf ten goede. Transitievergoedingen zullen relatief laag zijn waardoor u kosten bespaart. Daarnaast blijkt dat gemotiveerde medewerkers minder in verzuim belanden en worden de verzuimkosten gereduceerd.

Wanneer komen ze dan in beweging?

  • Als ze gemotiveerd raken en zien dat het hen wat oplevert
  • Als ze echt voelen dat ze een stap kunnen maken
  • Als ze een drive ontdekken en enthousiast worden

We willen het tenslotte allemaal leuk en gezond vol kunnen houden tot ons 68e. Ik kan u hierbij helpen met mijn opgebouwde kennis en ervaring.

Over Werk & Leef Vitaal

Monique van Haaren heeft grote groepen mensen begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Zij heeft hierin vele jaren ervaring in haar rol als trainer en loopbaancoach. Medewerkers van bedrijven als o.a. Rabobank, ING Bank, Aegon, DAF Trucks, Marks & Spencer en Michelin waren hierbij haar klant.
Zij maakt hierbij gebruik van de online omgeving van Ivy Works, een wetenschappelijke methode van loopbaanontwikkeling door middel van gamebased assessments met een hoog fun-gehalte en bijbehorende loopbaaninstrumenten gekoppeld aan een beroependatabase.

Laagdrempelig en betaalbaar inzicht krijgen in je talent, persoonlijkheid, ambities en je ideale baan.

Als medewerkers uw bedrijf verlaten; wat kan Werk & Leef Vitaal dan betekenen?

Hulp bij solliciteren

Daarnaast biedt Werk & Leef Vitaal sollicitatietrainingen aan. Monique van Haaren gaf vele jaren trainingen zoals bijvoorbeeld ‘Succesvol Solliciteren.’ Tijdens sollicitatietrainingen van Werk & Leef Vitaal wordt onder andere gewerkt aan het naar boven halen van de kwaliteiten van de werknemer, het schrijven van een eigentijds cv en wordt er aandacht besteed aan LinkedIn en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek.

Begeleiding bij outplacement

Het kan ook voorkomen dat men onvrijwillig op zoek moet naar een nieuwe baan, bijvoorbeeld in het geval van een reorganisatie waarbij sprake is van boventalligheid. In deze situatie is het allereerst belangrijk stil te staan bij de situatie: ineens is er sprake van einde dienstverband. Wat nu? Wil iemand dan op de oude voet verder of toch liever ontdekken wat nog meer mogelijk is. Outplacement is erop gericht zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. En komt iemand in aanmerking voor een transitievergoeding? Dan kan deze mogelijk gebruikt worden om een aanvullende opleiding te volgen om zo toch die droombaan te bemachtigen.

Heeft uw medewerker recht op een transitievergoeding?  Kijk dan hier voor meer informatie.

Monique van Haaren heeft een Noloc-erkenning, wat inhoudt dat zij is aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en voldoet aan de hieraan gestelde kwaliteitseisen.

Meer weten over persoonlijk leiderschap in de loopbaan?