Veel 45+ ers worstelen met de vraag of ze het werk dat ze nu doen tot hun 45e gaan volhouden. En niet alleen zij maar ook de overheid ziet dat deze groep steeds langer door moet werken en heeft de helpende hand uitgestoken. Het Ontwikkeladvies Vijfenveertigplus is hiervan het gevolg.

Wat houdt dit Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers advies in?

We starten met een telefonische kennismaking waar 3 persoonlijke gesprekken van een uur en een kwartier op volgen. Wat er in het traject besproken wordt, dat bepaal jij en is afhankelijk van vraag die jij op loopbaangebied hebt. Sowieso is er aandacht voor je kwaliteiten en kijken we hoe je op korte termijn aan de slag kunt met je vraag. Indien nodig krijg je opdrachten die we bespreken. Na afloop heb je een bruikbaar Ontwikkelplan dat meer zicht geeft op de mogelijkheden om te zorgen dat je met plezier in je werk je pensioen kunt bereiken. Uiteraard is alles wat besproken wordt vertrouwelijk. Er wordt op geen enkele wijze informatie gedeeld met je werkgever. Uiteraard staat het jezelf vrij de inhoud van het traject met je leidinggevende of werkgever te delen. Die keuze is aan jou.

Kan iedereen van 45 jaar en ouder meedoen?

Het advies kent een aantal voorwaarden, zo ook voorwaarden aan de deelnemer. Wie komen er voor in aanmerking:

 • Zowel werkenden in loondienst als ZZP-ers komen in aanmerking.
 • Vanaf 1 januari 2019 is de regeling bestemd voor iedere werkende 45plusser. Je hoeft niet meer, zoals in 2018, in een specifieke beroepsgroep werkzaam te zijn (beroepsgroepen informatie is onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de overheid)
 • Je kunt helaas niet deelnemen als je wegens ziekte je werk niet meer (volledig) kunt doen. Of een ontslag- of reorganisatieregeling hebt.

Welke vragen leven er bij deelnemers veelal?

Over het algemeen zie je dat deelnemers aan dit Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers worstelen met dezelfde vragen. Vragen zoals:

 • Hoe zal mijn huidige werk er over tien jaar uitzien?
 • Kan ik dit werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden?
 • Bestaat dit werk dan nog wel?
 • Hoe kan ik het leuk houden?
 • Als dit werk verdwijnt, hoe weet ik dan wat mijn mogelijkheden zijn?
 • Hoe kan ik blijven voldoen aan de veranderende eisen?
 • Moet ik misschien weer een opleiding volgen?
 • En zo ja, welke is dan zinvol?

Tijdens het Ontwikkeladvies kun je samen met een loopbaanadviseur over dit soort zaken nadenken en een plan voor de toekomst maken. Voor jou is dit geheel zonder kosten; de overheid heeft hiervoor een tijdelijke subsidie beschikbaar gesteld.

Wat is het verschil tussen een Ontwikkeltraject en een Loopbaantraject?

Een ontwikkeltraject wordt afgesloten met een actieplan, dat ervoor zorgt dat je beter voorbereid bent op toekomstige ontwikkelingen in je functie. Een loopbaantraject zou in bepaalde situaties eventueel een vervolg hierop kunnen zijn, maar dat is niet het uitgangspunt. Neem dan even contact op. We kunnen snel van start gaan. Ook vraagt het van jou weinig voorbereiding want de aanvraag voor de subsidie wordt door mij geregeld.

Interesse?

Wil je meer lezen? In de brochure vind je alle informatie van de overheid.