Wat is de meerwaarde van verzuimpreventie?

Ziekteverzuim is voor een werkgever zeer kostbaar; gemiddeld € 250,- per dag. Daarnaast kent het ook veel praktische ongemakken, zoals bijvoorbeeld planning van personeel en productie. Veel werkgevers worstelen met het fenomeen ziekteverzuim. En dat is begrijpelijk. Als werkgever wil je de medewerker enerzijds ruimte geven voor herstel. Anderzijds wil je het werkproces zo spoedig mogelijk weer met het voltallige team hervatten. Door een sterk preventie- en verzuimbeleid met betrekking tot ziekteverzuim en gezondheid te voeren, kan een werkgever verzuim terugdringen en vaak zelfs deels voorkomen.

Wat gebeurt er als een goed verzuim- en preventiebeleid ontbreekt?

 • Dan voelt de medewerker zich niet gezien en gehoord en raakt ongemotiveerd
 • Dan blijven werknemers onnodig lang verzuimen
 • Dan voelt niemand zich echt verantwoordelijk voor het verzuim
 • Dan neemt kort frequent verzuim toe
 • Dan neemt het risico op sancties vanuit het UWV toe
 • Dan stijgen de kosten van verzuim onnodig

Hoe zou het zijn als er wel een efficiënt verzuim- en preventiebeleid zou zijn?

In dat geval is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de begeleiding van de verzuimende medewerker. Medewerkers weten dan ook zelf wat zij kunnen doen aan bevordering van hun gezondheid en voelen zich gehoord en ondersteund door de werkgever. Dit leidt uiteindelijk tot:

 • Meer betrokkenheid vanuit de werknemer
 • Hogere productie
 • Een meer klantvriendelijke medewerker
 • Minder uitval door burn-out
 • Duurzame inzetbaarheid van personeel
 • Behoud van kennis in de organisatie
 • Preventief en proactief kunnen ingrijpen bij dreigend verzuim
 • Besparing op kosten van ziekteverzuim

Over Werk & Leef Vitaal

Monique van Haaren heeft met haar ervaring als arbo-adviseur veel kennis op het gebied van begeleiding en preventie van ziekteverzuim. Als ervaringsdeskundige weet zij als geen ander hoe belangrijk het is zorgvuldig met de verzuimer in gesprek te gaan en breder te kijken naar de oorzaken van verzuim. Vandaar wordt er vanuit een integrale aanpak gewerkt. Een succesvol concept waarin zij gebruik maakt van het Balansmodel van MARK Academy die leefstijl en vitaliteit vanuit 5 dimensies benadert. Met haar expertrol als loopbaan- en vitaliteitscoach is dit een unieke combinatie om werkgevers en werknemers te ondersteunen in de aanpak naar minder verzuim.

Werk & Leef Vitaal heeft speciaal aandacht voor: 

 • Oorzaak verzuim
 • De rol van de leidinggevende
 • Het activeren van de individuele medewerker
 • Toekomstbestendige medewerker
 • Borging binnen uw HR-afdeling

Hulp bij burn-out

Bij een burn-out spelen diverse factoren een rol. Zo kan het te maken hebben met de eisen die iemand aan zichzelf stelt en verwachtingen van anderen die hem/haar (onbewust) belemmeren op de werkvloer. Werk & Leef Vitaal helpt bij het maken van passende keuzes. We onderzoeken de mogelijkheden voor het aanleren van nieuw gedrag om zo op cruciale punten de leefstijl te kunnen verbeteren en duurzaam inzetbaar te worden. Door een burn-out tijdig te monitoren en goede ondersteuning te bieden, kun je de verzuimduur aanzienlijk reduceren en daarmee kosten besparen.

Meer weten over grip krijgen op verzuim of hulp bij burnout?