Over mij

Vanuit de behoefte te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van anderen gooide ik in 2008 het roer rigoureus om en stapte vanuit mijn rol als leidinggevende over naar het coachvak. Het loslaten van het oude vertrouwde maakte plaats voor een nieuw te ontdekken wereld. In eerste instantie lag die nieuwe wereld binnen HR waar ik als arbo-adviseur vier jaar lang met succes de zieke medewerker vanuit verzuim terug begeleidde naar de werkvloer. Meer dan eens werd hier duidelijk dat oog en oor hebben voor de medewerker en diens ontwikkeling van onschatbare waarde zijn voor een hogere productiviteit en (kosten)reductie van verzuim. De aandacht voor de loopbaan was hierbij essentieel en voor mij reden mij te specialiseren tot loopbaancoach. Van hieruit heb ik vele medewerkers in de metaalsector, bank- en verzekeringswezen en MKB succesvol bijgestaan in hun ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en outplacement.

Integrale aanpak

De kracht van mijn begeleiding ligt in de integrale aanpak waarbij de fysieke, sociaal-emotionele, identiteits/spirituele en mentale aspecten aan bod komen. Zo krijgt de cliënt inzicht in de werkelijke behoefte op gebied van leven en werk en wordt zich bewust van het hoe en waarom van eigen handelen en keuzes. Met deze inzichten ontstaat de motivatie het anders te doen. Hierbij maak ik gebruik van het balansmodel van MARK Academy. Als coach heb ik speciale aandacht voor de zelfsturing van de cliënt; een essentieel onderdeel bij gewenste verandering.

Verzuim

Specifiek organisaties ondersteun ik bij de wens verzuim te reduceren. Verzuim is een zeer grote kostenpost voor een organisatie. Werkgever en werknemer zullen hierin samen moeten optrekken om de duur van verzuim zoveel mogelijk te verkorten. Door een goed verzuimpreventie- en begeleidingsbeleid te voeren ligt reductie van verzuimkosten hierdoor binnen handbereik. In mijn werk als arbo-adviseur heb ik eerder met succes verzuim drastisch weten terug te brengen.

Opleidingen

Professioneel leefstijltrainer – MARK Academy
Counsellor & Coach Gesprekstherapie en Coaching – Academie voor Counselling en Coaching
Specialisatie loopbaancoaching – Academie Counselling & Coaching
Advanced Jobmarketing 2.0 – Aaltje Vincent Company
NLP Practitioner – NLP Academie
Post-HBO registeropleiding integrale Leefstijl- & Vitaliteitscoach (GLI) – MARK Academy